In de universele classificatie van stemmen, bestaan er 6 soorten van: 3 voor vrouwenstemmen en 3 voor mannenstemmen. De stemmen van de vrouwen zijn over het algemeen scherper dan die van de man. Maar er zijn vrouwenstemmen die scherper klinken dan anderen en mannenstemmen die dieper zijn dan gewoonlijk.

Ziehier een overzicht tabel:

Stem Vrouw Man
Scherp Sopraan Tenor
Normaal Mezzo-sopraan Bariton
Diep Contralto / Alt Bass

In haar gezangen gebruikt Chorale Allégresse vijf van de zes stemklanken: sopraan, alt, tenor, bariton en bass.

Onze stemmen
Homepage Cette page en français This page in English Welkom op de website Chorale Allégresse