Welkom op de website Chorale Allégresse
— dragend van het label "Afrikaanse gospel" —

Afrikaans (bn.), uit of van Afrika; -(in bep. verband) Zuid-Afrikaans.

Afrikaans (o.; g.mv.), taal, gesproken in Zuid-Afrika, een voortzetting van de taal die de Nederlandse kolonisten in de zeventiende eeuw invoerden.

Afrikaan (m.; Afrikanen), (Afrikaanse (v.)) (oorspronkelijke) bewoner van Afrika.

gospel (m.; -s) [Eng., van Oud-Eng. gõd (goed) + spell (boodschap)], 1 gospelsong; 2 gospelmuziek; -lied (o.), gospelsong; muziek (v.); -singer (m.;-s) [<Eng. gospel singer], zanger(es) van gospelmuziek; -song (m.) [Eng.], op het evangelie gebaseerd, godsdienstig lied van Amerikaanse negers.

Koor (Chorale)
koor
(o.; koren; -tje) [<Lat. chorus <Gr. choros], 1 (oorspr.) (bij de oude Grieken) met zang verbonden dans ter ere der goden, door verscheidene personen uitgevoerd; - (later) een van de hoofdbestanddelen van het treur-en blijspel, syn. rei: het koor in Vondels Pascha; 2 groep van personen die een gezang als onder twee genoemd uitvoeren, syn. zanggroep: het koor der Maatschappij van Toonkunst; een dubbel koor, twee vierstemmige koren; een gemengd koor, zie bij gemengd; (bij verg.) een koor van engelen; - (r.-k.) afdeling van een hiërarchie van engelen; - (bij uitbr.) ben. voor een groep van personen, dieren of zaken van dezelfde gesteldheid, zonder gedachte aan muziekale uiting: (stoomw.) het zwarte koor, de stokers.

Vrolijkheid (Allégresse)
vrolijk (bn.; -er, -st) [~Russ. Pryg (sprong)], in lichte stemming, syn. opgeruimd, blij, jolig, uitgelaten: vrolijk zijn; vrolijk zingen; (als karaktereigenschap) een vrolijk mens; meisjes van het vrolijke hart, (niet alg.) van lichte zeden; de vrolijke buurt, de rosse buurt; (gez.) het is een vrolijk Fransje, een luchthartig mens; (hondensport) de staart vrolijk dragen, horizontaal uitgestrekt of naar boven gericht; -heid (v.), 1 het vrolijk-zijn; - blijdschap, opgeruimdheid; 2 vermaak, de omstandigheid dat men zich vermaakt, om iets lacht: die opmerking verwekte enige vrolijkheid; hier dicht bij huis hoort u niets als hun vrolijkheid (Van Schendel).

Van Dale Groot woordenboek der Nerderlandse taal, twaalfe uitgave 1992.

Welkom!
Homepage Cette page en français This page in English Welkom op de website Chorale Allégresse