Korte geschiedenis

Chorale Allégresse is ontstaan uit het initiatief van 3 van zijn leden in juni 2001. Na deel hebben uitgemaakt van verscheidene Afrikaanse koren is het verlangen ontstaan om een koor op te richten met een eigen stijl. Met deze overtuiging en het enthousiasme van een handvol koorzangers wordt Chorale Allégresse geboren.

Onze missie

Chorale Allégresse heeft als doelstelling:

het woord te verspreiden met behulp van lofzangen met de hoop het geloof op te wekken bij ongelovigen en het bekrachtigen van het geloof bij de gelovigen;
aan de vieringen een meer feestelijke en vrolijker karakter geven;
door liefdesliederen de barmhartigheid de broederlijkheid, het geluk en vrede onder de mensen bevorderen;
bezinnen, praten met God, en bidden in de naam van;
het onderhouden van morele en spirituele waarden;
het vertrouwen, verwachting en de liefdadigheid van zijn leden ontwikkelen.

Onze Stijl

De muziekstijl die Chorale Allégresse speelt behoort tot die van de "Afrikaanse Gospel".

Deze muziekstijl is haar eigen creatie. Men onderscheidt in het algemene vier muziekgenres die behoren tot de gospel:

1. Protestantse hymnen geschreven in de 18de eeuw.
2. Spirituals ontstaan uit het collectieve geheugen van slaven. Deze zijn anoniem en bewaard door mondelinge overlevering.
3. Hymnen van zwarte componisten uit de 19de & 20ste eeuw.
4. En tot slot de «Gospel songs» die profane elementen integreren in hun muziek.

Het Afrikaanse Gospel is dus een ware vernieuwing. Het verschil ligt vooral in het feit dat bij het Amerikaanse Gospel vooral de Jazz akkoorden primeren en het Afrikaanse gospel ontwikkeld door Chorale Allégresse eerder beroep doet op majeur-mineur akkoorden. Bij deze voegt zich het gebruik van de tam-tam in tegenstelling tot de Amerikaanse gospel. Dit resulteert in een zekere originaliteit in de gezangen en meegaande melodieën die uitmonden in warmte en zon, kortom vrolijkheid (allégresse).

Het eigen repertorium van het gospel van Chorale Allégresse bestaat uit een mengeling van gezangen uit het authentieke Afrika (vooral de Democratische Republiek van Congo) en de traditionele gospel gezangen.

Voor het genot der gehuwden brengt Chorale Allégresse ook Franse liederen en internationale songs die de liefde bezingen.

Wie zijn wij?
Homepage Cette page en français This page in English Welkom op de website Chorale Allégresse